Telefon :0414 652 1085 Faks : 0414 652 1683

Ekrem BACAK

Birecik Malmüdürü