Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Hükümetlerce hazırlanan maliye politikasını Maliye Bakanlığı adına ilde uygulanmasını sağlamak.

İlde devletin muhakemat hizmetini yürütmek.

Hazırlanan devlet bütçesine göre uygulanmasının takibi ve yönlendirilmesine ilişkin hizmetlerini yürütmek.

İlde Saymanlık görevlerini yürütmek.

Kadroları Maliye Bakanlığına ait Valilik atamalı personelin atama, nakil, özlük, emeklilik ve sicil işlemlerini yapmak.

Bakanlık makamınca verilecek diğer görevleri yapmak.