Telefon : 0414 313 4674  Faks :0414 314 0886

                                                                                İzzet AYTEKİN

                                                                          Eyyübiye Malmüdürü