Fonksiyonel Teşkilat Şemaları

Fonksiyonel Teşkilat Şeması – Personel Müdürlüğü

Fonksiyonel Teşkilat Şeması – Muhasebe Müdürlüğü

Fonksiyonel Teşkilat Şeması – Muhakemat Müdürlüğü