Telefon : 0414 318 33 90 Fax :0414 344 48 02

                                   Mehmet Yaşar BOYDAK

                                     Saymanlık Müdürü