Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Misafirhanenin Yenilenmesi

Defterdarlığımıza Ait 41 Yataklı Misafirhanenin Bakım, Onarım ve Tefrişi Sonunda Yeniden Açılması